Skaitmeninimui skirta įranga – jau darbo vietose

Vienas iš svarbiausių 2018–2021 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto Lietuvos dailės muziejaus kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus" uždavinių – sustiprinti šalyje veikiančio nacionalinio ir trijų regioninių muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų,  kitų projekto partnerių materialinę bazę, skirtą kultūros paveldo objektų skaitmeninimui, el. paslaugų kūrimui, plėtrai, teikimui. Tuo tikslu 2018 m. ir šių metų pradžioje iš projekto lėšų buvo įsigyta techninės ir programinės įrangos už 431.007,32 eurus. Didžiąją jų dalį sudaro atminties institucijų kultūros paveldo skaitmeninimui naudojami kompiuteriai, skeneriai, fotoaparatai ir kita fotografavimo įranga, kompiuterinės įrangos kalibratoriai, audiogidų įrenginiai, spausdintuvai.

Gavus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos leidimą, didžioji jų dalis 2019 m. vasario mėnesį patikėjimo teise perduota naudoti projekto partneriams. Pirmiausia ji pasiekė regioninius muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrus: Šiaulių „Aušros" muziejų  (perduotos įrangos kaina  84.679,71 Eur), Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų (perduotos įrangos kaina  99.074,06 Eur), Lietuvos jūrų muziejų (perduotos įrangos kaina  42.913,78 Eur). Visi šie trys muziejai yra ir  projekto „Virtualus muziejus" partneriai. Projekto veiklų vykdymui įranga buvo perduota ir kitiems dviem projekto partneriams: Lietuvos liaudies buities muziejui (perduotos įrangos kaina  17.983,99 Eur), Lietuvių kalbos institutui (perduotos įrangos kaina  5.793,66 Eur). Kita įranga (jos kaina 180.562,12 Eur) liko ir bus naudojama Lietuvos dailės muziejuje (LDM), kuris yra ne tik pagrindinis projekto „Virtualus muziejus" vykdytojas, bet ir nacionalinis muziejų skaitmeninimo kompetencijos centras. Dalis šios įrangos vėliau bus perduota muziejams, kuriems iš projekto lėšų planuojama sukurti audiogidus vaikams (tokių audiogidų projekto vykdymo metu numatyta sukurti 10).

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija