"Šv.Teodoras " iš Juozapo Stankevičiaus albumo.

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Samogitian Museum "Alka"
Fund auxiliary
Exhibit type iliustracija 
Field religija
Primary account number ŽAM ŽVM P 1955/45
Measurements aukštis x plotis – 11,5x7,8 cm (2016 m.)
Materials popierius 
Manufacturing technique chromolitografija 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date XIX a. II p.
Location Vilniaus m. sav., Lietuva

Description

Exhibit description

Jono Kazimiero Vilčinskio leistame "Vilniaus albume", V serijoje buvo leidžiami  įvairių šventųjų spalvoti estampai. Leidėjas, dažniausiai kokios nors bažnyčios altorinio paveikslo estampe, po šventojo atvaizdu darydavo įrašą, pagal ką sukurtas reprodukuojamas kūrinėlis. Visi šie atvaizdai buvo komponuojami meniškuose rėmeliusose, kurių ornamentika supinta su šventųjų asmenų kankinimo ir žudymo įrankiais. Pranciškonų vienuolio, kankinio "Šv. Teodoro" atvaizdas yra iš Ščiučino Pijorų vienuolyno bažnyčios.

Paveikslėlio apačioje centre mėlyno lauko skyde vaizduojama Vytis. Užrašas lenkų k.: "S. TEODOR.

Podług Obrazu znaydyjącego się w Kościele XX.Pijarow w Szczuczynie".

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
"Šv.Teodoras " iš Juozapo Stankevičiaus albumo. more information...

Information on inventory

Data author Antanas Ivinskis

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Žemaičių vyskupystės muziejus