"Nukryžiuotasis Liubarto Dominikonų bažnyčioje" iš Juozapo Stankevičiaus albumo.

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Samogitian Museum "Alka"
Fund auxiliary
Exhibit type estampas 
Field religija
Primary account number ŽAM ŽVM P 1955/54
Measurements aukštis x plotis – 12,5x8,4 cm (2016 m.)
Materials popierius 
Manufacturing technique raižymas 
Authenticity originalas 
Author(s)
Date XIX a. II p.
Location Vilnius, Lietuva

Description

Exhibit description

Paveikslėlio viršutiniame dešiniajame kmape yra signatūra "Album de Vilna", užrašas po apačia skelbia, kad tai Voluinės gubernijoje, Liubarto Dominikonų bažnyčioje, esančio paveikslo kopija. "Vilniaus albumą" tyrinėjusi  I. Mickūnienė rašo: "Dar vienas plieno raižinys yra pagal Nukryžiuotojo paveikslą Liubarto Dominikonų bažnyčioje Voluinėje, kuriame pavaizduotas Nukryžiuotasis, Marija su įsmingančiu kalaviju, klūpanti ant kelių, apglėbusi kryžių Marija Magdalietė ir Jonas Evangelistas 

(Inf. iš I. Mickūnienės magistrinio darbo "Jono Kazimiero Vilčinskio "Vilniaus albumo" vaizdų ikonografija: kultūrinio tapatumo aspektai", VDU: 2012).

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
"Nukryžiuotasis Liubarto Dominikonų bažnyčioje" iš Juozapo Stankevičiaus albumo. more information...

Information on inventory

Data author Antanas Ivinskis

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Žemaičių vyskupystės muziejus