Kunigas Mykolas Krupavičius (1885-1970) su seserimis ir giminaičiais

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Marijampolė Region and President Kazys Grinius Museum
Fund auxiliary
Exhibit type fotografija 
Field fotografija
Primary account number MKM GEK p.f. 9296
Measurements aukštis x plotis – 12X18 cm (1995-09-18)
Materials fotografinis popierius 
Authenticity kopija 
Author(s)
Date 1995 m.

Description

Exhibit description

Kunigas Mykolas Krupavičius (1885-1970) su savo seserimi ir giminaičiais. Sėdi: Antanas Astrauskas, Vweronika Jarumbavičienė, Melanija Rugienė,  kun. Mykolas Krupavičius, Marija Astrauskienė, Jonas Jarumbavičius. 

Stovi: Vytautas Astrauskas, Stasė Jarumbavičiūtė, Aldona Rugytė,Stasys Astrauskas. 

Priekyje sėdi: Genutė Jarumbavičiūtė, Česė Jarumbavičiūtė, Genutė Astrauskaitė.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Kunigas Mykolas Krupavičius (1885-1970) su seserimis ir giminaičiais more information...

Information on inventory

Data author Danutė Katkuvienė