Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje

Make a reservation for a visit
Headline Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje
Subheading Coins of the Grand Duchy of Lithuania at the Money Museum of the Bank of Lithuania
Museum Alytus Local Lore Museum
Volume / book / number of the publication Katalogas
Library valuable type knyga (leidinys, spaudinys) 
Inventory number AKM MB 3848
Language lietuvių kalba , anglų kalba 
Characters lotynų
Author(s)
Translator
Dalia Šatienė
Place of publication Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilniaus m. sav., Lietuva
Publishing house
Lietuvos bankas
Year of publication 2015 m.
Place of printing Kareivių g. 13B, LT-09109, Vilniaus m. sav., Lietuva
Printing-house
Baltijos kopija
Number of pages 404
Illustrations exists? Yes
ISBN 978-9986-651-84-0
UDK 737
Authenticity originalas 
More information

Content description

Lietuvos banko Pinigų muziejus pirmasi iš Lietuvos muziejų išleidžia LDK pinigų  kolekcijos katalogą. Leidinyje publikuojami muziejuje sukaupti visi šio laikotarpio pinigai nuo pirmųjų lietuviškų lydinių iki paskutinių monetų , nukaldintų Vilniaus kalykloje 1666 m.Kartu trumpai supažindima su atskirais istorijos laikotarpiais, apžvelgiama Lietuviškų pinigų raida. Leidinyje skelbiami irl ietuviški išdininkų skaičiavimo etonai, nukaldinti Vilniaus monetų kalykloje, kita muziejinė medžiaga, iliustruojanti LDK pinigų istoriją.

The Money Museum of the Banko of Lithuania, the first among the museums in Lithuania, is issuinga a Catalogue of the Collections of Money of the GDL. This Catalogue publishes all money from this period accumulated ar the Money Museum, from the first Lithuanian bars to the last coins, minted atthe Vilnius Mint in 1666. At the same time the reader is introduced to separate historical period;: an overview ot the development of Lithuanian money is given. The Catalogue also publishes Lithuanian counters of treasurers, minted at the Vilnius Mint, other museun material illustrating the history of the money of the GDL.