Planas grafo Leduchovskio Gintališkės dvaro ir Šlamų, Notėnų, Cypinų, Kulalių k. valstiečių bendrų ganyklų Ginteliškės vls. Telšių aps.

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Samogitian Museum "Alka"
Fund main
Exhibit type žemės sklypo planas 
Field kartografija, istorija
Primary account number ŽAM GEK 27559
Inventory number ŽAM K 273
Measurements aukštis x plotis – 45,5 x 59,5 cm (2016-06-06)
Materials popierius 
Manufacturing technique braižymas  rašymas 
Authenticity kopija 
Author(s)
Date 1881-08-24
Producer(s)
Production date 1912 m.
More information

Description

Exhibit description

Planą 1881 m. rugpjūčio 24 d. padarė Telšių – Raseinių Taikos Tarpininkų Suvažiavimo matininkas Edmundas Skinderis. Nurodytas žemės kiekis ir gretimosios žemės, sutartiniai ženklai, planą pasirašiusių žmonių pavardės. Planas buvo patvirtintas 1882 m. sausio 30 d. įgaliotojo matininko parašu. Valstiečių skirtinių sklypų ribiniai ženklai laikini ir nuolatiniai. Tai patvirtino Taikos Tarpininkas. Kopijavo braižytojas Iljinskis. Kopija O/11  patvirtinta Kauno Žemės Tvarkymo Komisijos vyr. matininko D. Paškovo parašu, Kauno gub. Braižymo įstaigos antspaudu ir valdininkų parašais 1912 m. birželio 23 d., Nr. 766. Kopijos reverse pieštuku lenkų k. užrašyti plane minimų vietovių pavadinimai.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Planas grafo Leduchovskio Gintališkės dvaro ir Šlamų, Notėnų, Cypinų, Kulalių k. valstiečių bendrų ganyklų Ginteliškės vls. Telšių aps. more information...

Information on inventory

Data author Irma Kontautienė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Žemaičių muziejus „Alka“