Žurnalas. Pasaulėžiūra. Nr. 1 (20)

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type žurnalas (leidinys) 
Field spaudiniai
Primary account number MLLM SNMM GEK 588
Inventory number MLLM MB 149
Measurements aukštis x plotis – 24 x 16 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique spauda 
Authenticity originalas 
Author(s)
Producer(s)
M. Adomavičiaus spaustuvė
Production date 1935 m. sausio mėn.
Location Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Žurnalas. Pasaulėžiūra. 1935 m. sausio mėn., Nr. 1 (20). Redaktorius ir leidėjas – Napoleonas Indrašius. Šiame numeryje: M. Stonys „Nauji uždaviniai“; Pilka „Agitacija už žmogų“ (eilėraštis); St. Maciejauskas „Kruvinieji metai“; B. Juliūnas „Meldų kaimo siaubas“; K. Tauras „Penkių litų stebuklai“; N. Indrašius „Mirtis“; F. V. „Dėl senosios ir jaunosios kartos“; K. Tauras „Ateities kelių ieškotojai“; N. Indrašius „Senukas galvoja“; „Iš tikybų istorijos“; „Neregys Advokatas“; „Gyvenimo apžvalga“.

Laisvamaniškos orientacijos žurnalas „Pasaulėžiūra“ buvo leidžiamas du kartus per savaitę 1934–1935 m. Kaune. Nagrinėjo filosofijos, etikos, psichologijos, religijos ir kt. klausimus. Bendradarbiavo K. Čeplinskas, J. Grinius, J. Gobis, A. Puodžiukynas, M. Stonys, F. Šulcas, P. Slavėnas, J. Vaišnoras, Vydūnas ir kt. Redagavo J. Benesevičius, N. Indrašius, L. Indrašienė, V. Kuraitis. Išėjo 24 numeriai.

Leidinys priklausė poetei Salomėjai Nėriai.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Žurnalas. Pasaulėžiūra. Nr. 1 (20) more information...

Information about a publication / a document / a print

Turinys neužkrautas..

Information on inventory

Data author Viktorija Seredžiūtė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus