Search parameters:

 • Author: Alė Rūta
 
Objects sorted by
     
 • Knyga. Didžioji meilė. Į saulėtekį: romanas

  Knyga. Didžioji meilė. Į saulėtekį: romanas, 1960 m.

  Alė Rūta

  Titulinis lapas: autorės vardas, pavardė, knygos pavadinimas, žanras, leidyklos emblema. Antroje lapo pusėje nurodyta leidykla, leidimo metai ir spaustuvė.

  Knygos sandara: p. [5] „Didžiosios meilės“ prasmė, parašė Nidos Knygų Klubas;  p. 7-114 Skyrius pirmas; p. 115-206 Skyrius antras; 207-298 Skyrius trečias.

 • Knyga. Motinos rankos. Didžioji meilė. IV: romanas

  Knyga. Motinos rankos. Didžioji meilė. IV: romanas, 1961 m.

  Alė Rūta, Jonas Pilipauskas

  „Motinos rankos“ – ketvirtoji romanų ciklo „Didžioji meilė“ knyga.

  „Čia autorė pro skaitytojo akis praveda lietuvę motiną, gyvais vaizdais ir skambiais dialogais jos jaunystę, mergautines godas, jaunamartės dalią ir motiniškus rūpesčius. Ji parodo motiną, kurios visas gyvenimo tikslas ir didysis rūpestis – išauklėti savo vaikus pilnais žmonėmis ir tikrais lietuviais.“ (Alė Rūta. Motinos rankos. 1961, Čikaga).

   

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, paantraštė, leidyklos emblema, pavadinimas. Antroje lapo pusėje taip pat yra nurodyta leidykla, leidimo metai ir spaustuvės pavadinimas.

 • Knyga. Tarp ilgesio ir tėviškės: kelionės į Lietuvą įspūdžiai

  Knyga. Tarp ilgesio ir tėviškės: kelionės į Lietuvą įspūdžiai, 1987 m.

  Alė Rūta, Rasa Arbaitė-Chamberlain

  Prieštituliniame lape nurodytas autorės slapyvardis ir knygos pavadinimas. Antroje lapo pusėje nurodyta viršelio dailininkė, knygos kaina, leidykla, išleidimo metai, spaustuvė.

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, paantraštė, leidyklos emblema.

  Poeto B. Brazdžionio įrašai, pažymėtas tekstas p.: 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 80, 81, 84, 119-123.

 • Knyga. Vargingos tėvynės vaikai: romanas

  Knyga. Vargingos tėvynės vaikai: romanas, 2000 m.

  Alė Rūta, Linas Spurga

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, žanras, leidyklos ženklas ir pavadinimas, leidimo vieta ir metai.

   

  Turinio anotacija: „Žinomos JAV gyvenančios lietuvių rašytojos naujas romanas. Tradiciškas, panoraminis pasakojimas aprėpia Lietuvos gyvenimo įvykius ir žmonių likimus nuo ketvirto šio amžiaus dešimtmečio iki Nepriklausomybės atgavimo išvakarių. Istorinės permainos ir veikėjų likimai tvirtai supinti, tačiau tai nevaržo brendimo, meilės, šeimos, dorovės motyvų plėtotės. Šis romanas ypač išsiskiria įspūdingais Lietuvos mokytojų paveikslais, atskleidžiančiais pakilių ir skaudžių tautos gyvenimo įvykių tėkmėje.“ (Alė Rūta. Vargingos tėvynės vaikai. 2000 m., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

   

  Įrašai: prieštituliniame lape juodu tušiniu parašyta knygos autorės dedikacija A. ir B. Brazdžioniams. 

  Knygoje B. Brazdžionio pažymėtas tekstas p.: 15, 16, 17, 45, 52, 56, 58, 64, 65, 76. 

 • Knyga. Priesaika: Didžioji meilė: II: romanas

  Knyga. Priesaika: Didžioji meilė: II: romanas, 1962 m.

  Alė Rūta, Paulius Jurkus

  „Priesaika” yra antroji romanų ciklo „Didžioji meilė” knyga. 

   

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, žanras, leidyklos emblema ir pavadinimas. Antroje lapo pusėje nurodyta spaustuvė, leidimo metai.

   

  Knygos sandara: p. 7-31 I skyrius „Į dešinį skruostą ji nebučiavo“; p. 32-98 II skyrius „Priesaika“; p. 99-152 III skyrius „Rūdys karde“; p. 153-174 IV skyrius „Mįslė“; p. 175-202 V skyrius „Žinoti lengviau“; p. 203-227 VI skyrius „Raudos Raudmenoje“; p. 228-249 VII skyrius „Vytautas šaukia“; p. 250-272 VIII skyrius „Atradimas“; p. 273-293 IX skyrius „Vienas vidurdienis“; p. 294-309 X skyrius „Antroji pinigo pusė“.

 • Knyga. Gyvenimo lašai: eilėraščiai

  Knyga. Gyvenimo lašai: eilėraščiai, 1964 m.

  Alė Rūta

  Prieštituliniame lape nurodytas autorės slapyvardis ir knygos pavadinimas. Antroje lapo pusėje nurodyta leidykla.

   

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, žanras, leidyklos emblema, leidimo metai.

  Knygos sandara: p. 5-22 I skyrius „Skausmo dovanos“; p. 25-38 II skyrius „Mirga saulėje lapai“; p. 41-58 III skyrius „Gyvenimo lašai“; knygos gale yra turinys. 

   

  Poeto B. Brazdžionio pažymėtas tekstas p. 19, 34, 36, 43.

 • Knyga. Laiškas jaunystei: beletristika

  Knyga. Laiškas jaunystei: beletristika, 1977 m.

  Alė Rūta, Rasa Arbaitė-Chamberlain

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, žanras, leidimo metai.

  Knygos sandara: knygos pradžioje yra Prologas; p. 9-14  „Jaunystei“; p. 17-20  „Kaip lėlė“; p. 23-30 „Macai be kraujo“; p. 33-38 „Pievos žydi“; p. 41-44 „Skirtingos kojinės“; p. 47-52 „Sapnuoju berašant“; p. 55-65 „Pasaka raudonuose saulėlydžiuose“; p. 69-77 „Paslėptu vardu“; p. 81-90 „Juokėsi gatvės, šypsojos veidas“; p. 93-100 „Iki šių dienų“; p. 103-120 „Mano geras Rudžių kaimas“; p. 123-127 „Aš tau sakydavau aš tau sakau“; p. 129 Epilogas; p. 131 Turinys.

  Iliustracijos: viršelyje, aplanke, p.: [7], [15], [21], [31], [39], [45], [53], [68], [79], [91], [101], [121]. Iliustracijos nespalvotos.

 • Knyga. Mėlyno karvelėlio šviesa: novelinis romanas

  Knyga. Mėlyno karvelėlio šviesa: novelinis romanas, 1990 m.

  Alė Rūta, Rasa Arbaitė-Chamberlain

  Titulinis lapas: autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, žanras, leidyklos pavadinimas, leidimo vieta ir metai.

  Knygos sandara: p. 5- 285 yra 26 novelės; p. 286 Mecenatai, garbės leidėjai ir Garbės prenumeratoriai (sąrašas); p. 287 Autorė dėkoja (sąrašas); knygos gale yra turinys.

   

  Turinio anotacija: Novelinis romanas "Mėlyno karvelėlio šviesa" sukomponuotas iš dvidešimt šešių novelių, kuriose fragmentiškai, bet labai impresionistiškai piešiami Lietuvos moterų menininkių portretai. Knygos ašimi arba kamienu parinkta Lietuvos Operos solistės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės biografija. Kitose novelėse pasirodančios kūrėjos, aktorės, dainininkės, dailininkės vienokiu ar kitokiu būdu susitinka, prasilenkia ir suartėja su garsiąja Operos soliste. Tačiau rašytoja Alė Rūta įtaigiai, stipriai sukuria ir kitų moterų charakterius, kurie yra ne mažiau įdomūs, o kartais net spalvingesni. (Edita Nazaraitė).

   

  Iliustracijos: aplanke, p. 5, 19, 32, 43, 51, 63, 83, 93, 103, 115-123, 134, 147, 158, 167, 178, 187, 195, 204, 214, 222, 229, 239, 249-257, 264, 270, 281. Iliustracijos nespalvotos.

 • Laiškas Marijai Macijauskienei. Su voku
 • Displaying 97 results of 105
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 9