Lietuvos švietimo muziejus

Muziejaus eksponatai
Muziejaus kitos vertybės
Visi muziejaus objektai
Santrumpa LŠM
Adresas Vytauto pr. 52, Kaunas, LT-44237, Kauno m. sav., Lietuva
Telefonas +370 372 079 36; +370 650 410 18
El. paštas administracija@lsim.lt, info@lsim.lt
Internetinė svetainė
Rūšis pagal tematiką istorija, mokslo istorija
Įstaigos kodas 290756120
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT19 7300 0100 8452 4156

Informacija apie muziejų

Lietuvos švietimo muziejus buvo įkurtas 1922 m. pedagogo, visuomenės veikėjo Vinco Ruzgo iniciatyva. Jo saugyklose sukaupta daugiau negu 50 000 eksponatų, kurie atspindi ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją. Čia organizuojamos parodos švietimo istorijos, šiuolaikinio švietimo temomis, apie garsius Lietuvos mokytojus, Lietuvos ir užsienio mokyklas. Vyksta ir mokinių bei mokytojų kūrybos darbų pristatymai, plėtojama edukacinė veikla.

Nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje pristatoma švietimo istorija nuo XIV iki XX a. pabaigos. Unikalūs švietimo realijas atspindintys daiktai – vadovėliai,  rašymo priemonės, vaizdinės mokymo priemonės – eksponuojami trijose salėse. Muziejaus lankytojai gali susipažinti su švietimo istorijai svarbiausiomis asmenybėmis, leidiniais, aktualiais Lietuvos istorijos faktais. Dalis informacijos pateikiama pasitelkiant šiuolaikines technologijas, originaliems muziejaus eksponatams pristatyti naudojamos netradicinės eksponavimo formos.

Informatyvios, interaktyvios muziejaus ekspozicijos ne tik supažindina lankytoją su švietimo raida Lietuvoje nuo pirmosios mokyklos 1397 m. iki mūsų dienų, bet įtraukia į emocionalų moksleiviškos patirties kelią per amžius... Teatralizuotas mokomasis „pasivaikščiojimas laiku“ atskleidžia, kokius iššūkius įveikė lietuvių kalba XVIII–XIX a., leidžia pajusti, ką reiškia klūpėti ant žirnių, sužinoti rašto istoriją, susipažinti su originaliomis rašymo priemonėmis, rašyti vaško ir grifelinėse lentelėse, patirti tikrą knygnešio, daraktoriaus, slaptos mokyklos moksleivio dalią spaudos draudimo metais, pažinti turtingą patriotinę tarpukario mokyklos dvasią, kitaip pažvelgti į XX a. antrosios pusės moksleivių daiktus.

Švietimo šaknys glūdi gilioje senovėje. Žmonija visais laikais iš kartos į kartą perdavinėjo savo patirtį ir dvasinio gyvenimo nuostatas. Tautosaka, senovės apeigos rodo, kad dar ikikrikščioniškais laikais lietuviai rūpinosi savo vaikų auklėjimu ir ugdymu. Praktinė patirtis ir dvasiniai turtai buvo perduodami žodžiu. Pirmosios mokyklos Lietuvoje pradėtos steigti XIV a. pabaigoje, tačiau švietimo sistema, apimanti visas jos pakopas – pradinę ir aukštesniąją mokyklas bei universitetą – Lietuvoje buvo sukurta tik XVI amžiuje. Lietuvos švietimo muziejus siekia parodyti, kad švietimas Lietuvoje vystėsi ant bendrų visai krikščioniškajai Europai pamatų, ir išryškinti, kuo unikalus Lietuvos mokyklos nueitas kelias.