Baigtas įgyventinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

2022 m. gruodį Lietuvos nacionalinis dailės muziejus kartu su partneriais užbaigė įgyvendinti „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektą „Virtualus muziejus". Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida".
2018 m. liepą pradėtą projektą vykdė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir penki partneriai: trys regioninių muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros" muziejus, Lietuvos jūrų muziejus), Lietuvos liaudies buities muziejus ir Lietuvių kalbos institutas. Siekiant sustiprinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų ir kitų projekto partnerių tinklą, materialinę bazę, projekte dalyvaujančioms įstaigoms buvo perduota naudoti nupirkta skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirta techninė ir programinė įranga bei surengti specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymai.
Siekiant modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), projekto metu buvo sukurta ir į LIMIS integruota 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų: „Didelės raiškos vaizdų užsakymas", „Audiogidai", „Virtualus lietuvių kalbos muziejus LEMUZA", „Meno kūriniai, moksliniai tyrimai ir jų autorių paieška", „Po Vilniaus pilių teritoriją virtualiai", „Virtualūs muziejų turai", „Mano ir mūsų istorija", „Muziejų renginiai, bilietai, registracija", „Virtualios parodos", „Kultūros paveldo objektų restauravimas" ir modernizuota anksčiau sukurta LIMIS el. paslauga „E-gidas". Kuriant naujas el. paslaugas buvo naudojamasi skaitmeniniu turiniu apie projekto vykdymo metu suskaitmenintas vertybes (virš 100 000 vnt.). Paviešintas turinys prieinamas per virtualią elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS) www.epaveldas.lt ir „Europeaną"  www.europeana.eu . Sukurtos ir 3 naujos bei patobulintos 2 jau veikiančios LIMIS integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis.
Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų yra skirta 4 231 542,00 eurų.
Projekto metu sukurti rezultatai visuomenei oficialiai bus pristatyti artimiausiais mėnesiais.