« Atgal

Rekomendacijos muziejams, dirbantiems su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS)

Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims. 
(Šie reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio. Jie parengti vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-384 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 66-3131).
Atsisiųsti: PDF >

 

Rekomendacijos muziejams, kuriuose įdiegtas LIMIS-M posistemis.
Atsisiųsti: PDF >  DOC >

Rekomendacijos muziejams, dirbantiems su LIMIS-M alternatyviuoju posistemiu.
Atsisiųsti: PDF >  DOC >

Rekomendacijos skaitmeninimo įrangai:

Rekomendacijos skaitmeninimo įrangai.
Atsisiųsti: PDF >  DOC >

Rekomendacijos muziejams dėl kultūros paveldo objektų skaitmeninimui planuojamos įsigyti fototechnikos.
Atsisiųsti: DOC >

Rekomenduojamos vaizdų apdorojimo programos:

Skaitmeninių vaizdų tvarkymui rekomenduojamos naudoti  vaizdų apdorojimo programos.
Atsisiųsti: DOC >

Rekomendacijos tekstų rengimui:

Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai
Atsisiųsti: PDF >

Šriftų simbolių ir kodų lentelė.
Atsisiųsti: JPG >

Masaitis A., „Žodžių, žodžių junginių trumpinimai ir pavadinimų santrumpos", interneto svetainė „Šimtatomė serija „Lietuvos valsčiai"
http://www.versme.lt/pav/trumpinimai.pdf (žiūrėta 2012 03 26)

Rekomendacijos ir teisės aktai, susiję su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais >