Restauruotų Venclauskių namų virtualus turas

Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių namas statytas 1925–1927 m. (archit. K. Reisonas), jame šeima gyveno iki 1944 m.

1955 m. namas paskirtas Šiaulių „Aušros" muziejui. 1959 m. čia atidaryta pirmoji pokarinė muziejaus ekspozicija. 1963 m. ji buvo pertvarkyta ir atspindėjo Šiaulių krašto ir Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų iki 1940 m. Joje buvo Archeologijos, Etnografijos, Liaudies meno ir Istorijos skyriai. Vis papildoma ekspozicija gyvavo iki 1977 m. 1977–1980 m. pastatas buvo remontuojamas.