Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas naujai kuriamai ekspozicijai „Projektas – Homo Sovieticus“ ieško eksponatų

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse kuriama nauja ekspozicija ir tam mums reikia Jūsų pagalbos. Ieškome išlikusių sovietinių daiktų ir nuotraukų.

 

Nuotraukos:

 • Partizanų
 • Stribų
 • Smogikų
 • Saugumiečių pasilinksminimų
 • Slapta saugumo darytos nuotraukos sekant
 • Pasiklausymo ar slapto filmavimo, sekimo įrangos
 • Pirštų antspaudai
 • Sulaikytųjų (gal kaip nors "neteisingai" atrodančių – ilgais plaukais ar pan.) nuotraukos
 • Soc. nuotraukos iš vaikų namų, prieglaudų, ligoninių,
 • Draugiškųjų teismų
 • Nedorybes pašiepiantys sienlaikraščiai, jų nuotraukos ar pan.

 

Dokumentai ar jų nuotraukos:

 • Įskundimai saugumui
 • Mokesčių čekiai
 • Rašymo mašinėlės atpažinimo tekstai
 • Kokių nors savadarbių neleistinų aparatų
 • Išcenzūruotų tekstų
 • Sportininkų darbo knygelės

 

Spauda:

 • Savilaida  (KBK egzempliorius; labiau politizuotas, į valstybingumą kreiptas antisovietinis leidinys)
 • Konfiskuotos knygos (vakarų literatūra, katalikiška, istorinės)
 • Nurodymai seminarijai kaip ruošti klierikus (jei išvis tokių nurodymų būta)
 • Nurodymai saugumiečiams kaip sekti, ieškoti (jei tokių būta)
 • Rinkiminiai plakatai
 • Antisovietiniai plakatai, brošiūros
 • Brošiūros, pakvietimai į kokius nors jaunimo (ne komjaunimo) renginius, susibūrimus.

 

Daiktai:

 • Konfiskuoti nedideli daiktai (galbūt laiškai iš vakarų ar Sibiro)
 • Kokia nors nedidelio formato sekimo aparatūra

 

Reikalinga įvairi medžiaga, kurioje būtų matyti:

Išdavysčių, sekimo, ekonominės Bažnyčių padėties, tikinčiųjų ir dvasininkų persekiojimai, paveldo naikinimo, maldos namų paskirties keitimo, visa informacija susijusi su slaptais vienuoliais, antitarybinių Bažnyčios veiklų fiksavimas.

 

Video:

 • Nesisteminio jaunimo kultūros (festivaliai, susirinkimai, kino peržiūros, koncertai etc.)

 

Papildomi daiktai ekspozicijai:

 • Du vienetai daiktų su tautiniais motyvais: (gali būti, arba kažkas panašaus: klumpė-peleninė, „tautinė" jubiliejinė juosta, drožtas velnias, skulptūrėlė su liaudiškais rūbais...)

 

Būtumėme be galo dėkingi už suteiktą pagalbą!

 

Pagarbiai

Beata Stanevičienė