Virtuali paroda „Biržų krašto ugniagesiai prieškario laikotarpiu“

Jau 1644 metais Boguslavo Radvilos kanceliarijos dokumentuose yra minima apie gaisrinės reikšmę mieste, pagal tuometinę tvarką gaisrais rūpinosi amatininkai (cechai) ir kariuomenė.
1876 m. daktaras Liudvikas Chodakauskas Biržuose įsteigė ugniagesių komandą. Ji tuo metu veikė nelegaliai, nes carinė valdžią ją atsisakė įregistruoti. Ugniagesių draugija Biržuose buvo įregistruota tik 1906 m., patvirtinti 49 punktų nuostatai. 1930 m. Kupreliškyje klebonas J. Jasinskas ir mokytojas P. Audzijonis įkūrė šaulių gaisrininkų komandą ir keletą metų jai vadovavo. 1934 m. gaisrininkų komanda įkurta Medeikiuose ir Vabalninke. 1936 m. – Kirdonyse. Iš viso XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Biržų krašte veikė septynios ugniagesių komandos. Vabalninko gaisrininkai turėjo orkestrą, susidedantį iš septynių narių. Orkestrui vadovavo A. Šimas ir L. Ragaišis.
Įdomu yra tai, kad virtualioje pristatoma seniausia Biržų krašto muziejuje „Sėla" saugoma fotografija – 1906 m. Borucho Michelsono užfiksuotas Biržų savanorių ugniagesių šventinis paradas Vytauto gatve nuo liuteronų bažnyčios. Šia eisena ugniagesiai paminėjo ugniagesių draugijos veiklos Biržuose pradžią. 1908 m. Liudvikas Chodakauskas nusipirko draugijos vėliavą, kurioje rusiškai buvo užrašyti šie žodžiai – „Dievui garbė – artimui pagalba. 1936 m. minint ugniagesių draugijos veiklos 60-metį buvo nufotografuota ugniagesių draugijos valdyba.
1926 m. Biržų ugniagesių draugijos vadovu buvo išrinktas Aleksandras Puodžiūnas. Jis suorganizavo gaisrininkų dūdų orkestrą ir rengė gaisrinės salėje ir Biržų piliakalnyje gegužines, šokių vakarus, vaidinimus, paskaitas. Surinktos lėšos panaudotos ugniagesybai modernizuoti. Aleksandras Puodžiūnas siekė steigti vietines ugniagesių savanorių draugijas. Už šią veiklą buvo apdovanotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ugniagesybos ordinais.
Biržų krašte ugniagesiai buvo aktyvi visuomenės dalis. Jie su orkestru dalyvaudavo svarbiausiose prieškario Biržų šventėse – kasmetiniuose vasario 16-osios minėjimuose, 1930 m. Vytauto Didžiojo metų renginiuose. Už dalyvavimą miesto šventėse jie gaudavo lėšų, kurias išleisdavo įrangos modernizavimui.
Virtualioje parodoje „Biržų krašto ugniagesiai XX a. 3–4 dešimtmečiuose" pristatomi ugniagesių ženkleliai, medalis loterijos bilietai, dokumentas ir fotografijos, kuriose užfiksuoti Biržų ir Vabalninko ugniagesiai.
Virtualią parodą parengė Biržų krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas Povilas Variakojis.

Žiūrėti parodą