Stasys Untulis

Išsami biografija

Skulptorius, dievadirbys. Gyveno Skuodo r. Notėnų apyl. Brutykų k.

Šaltiniai

Lietuvos liaudies buities muziejus, http://www.llbm.lt/ (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).