Stasys Ivanauskas

Vardas Stasys
Pavardė Ivanauskas
Profesija fotografas
Gimimo data 1917 m.

Išsami biografija

Fotografas. Gimė 1917 m. lapkričio 2 d. Daugėlaičiuose, Radviliškio valsčius, mirė 2006 m. Vilniuje.
Nuo 1924 m. gyveno Šiauliuose, kur 1930 m. baigė pradinę mokyklą. 1934 m. pakviestas dirbti ir mokytis G. Zilbermano fotolaboratorijoje įsigijo pirmąjį fotoaparatą „Super baldina“. Iš fotografo M. Fligelio išmoko fotografijos meno.

Būtinąją karinę tarnybą atliko 8-ajame pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vaidoto pulke.

Nuo 1940 m. Šiaulių Aušros muziejaus fotografas, dalyvavo muziejaus ir respublikinėse ekspedicijose, fotografavo eksponatus, bendradarbiavo muziejaus leidžiamame žurnale „Gimtasai kraštas“. Važinėdamas po Šiaulių apskritį, nufotografavo šimtus etnografinių ir istorinių objektų.

„Aušros“ muziejaus fototekoje saugoma apie 9000 negatyvų. Buvo aktyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, dalyvavo tautinėse skautų stovyklose.
1945–1955 m. Šiaulių dramos teatro fotografas. Per 10 metų užfiksavo apie penkiasdešimt spektaklių pastatymų. 1950–1955 m. dar ir miesto laikraščio „Raudonoji vėliava“ fotokorespondentas.
Fotografijų paroda iš „Aušros muziejaus rinkinių „Šiaulių krašto gyvenimo akimirkos“ veikė Šiaulių fotografijos muziejuje 2000 m. Seimo galerijoje 2001 m. surengta paroda „Skautas, karys, pilietis“.

 

Parengta pagal Vikipediją, laisvąją enciklopediją, http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Ivanauskas (žiūrėta 2012 02 28)