Ona Babaliauskienė

Išsami biografija

XX a. I p. audėja. Žinoma, kad yra gyvenusi Dauguose, Daugų vls., Alytaus apskr.

 

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).