Sofija Dembovskytė-Romerienė

Vardas Sofija
Pavardė Dembovskytė-Romerienė
Vardas originalo kalba Zofia
Pavardė originalo kalba Dembowska Romer
Mergautinė pavardė Dembovskytė
Profesija tapytojas, piešėjas, raižytojas, dailininkas
Gimimo data 1885-02-16

Išsami biografija

Gimė Dorpate (dabar Tartu (Estija).
Tėvas – gydytojas Tadeušas Dembovskis (Tadeusz Dembowski). Dailės mokėsi pas tapytoją Eleną Romerytę (Helena Römerówna), taip pat – I. Trutnevo vadovaujamoje Vilniaus piešimo mokykloje, apie 1900 m. – Krokuvoje bei Miunchene, 1904–1905 m. – Paryžiuje. 1911 m. ištekėjo už dvarininko, visuomenės veikėjo Eugenijaus Romerio ir apsigyveno Tytuvėnų dvare (Kelmės r.). Kaune surengė keletą parodų (1925, 1928, 1932). 1941 m. kartu su vyru buvo ištremta į Komijos ATSR.

Syktyvkare dirbo dažytoja žaislų fabrike, vėliau – Lenkijos atstovybėje. 1942 gavo leidimą persikelti į Kuibyševą.1943 m. su Lenkijos ambasada evakavosi į Teheraną. 1944–1947 m. gyveno Kaire, 1947 m.  – Didžiojoje Britanijoje, nuo 1950 m. apsigyveno Kanadoje (iš pradžių Sainte‑Adèle’yje, vėliau Montréalyje), 1955–1963 m. – Vašingtone, vėliau grįžo į Montréalį. Buvo Amerikos meno lygos (American Arts League) narė.
Tapė aliejumi, akvarele, piešė pieštuku ir pastele, kūrė grafiką, rėmėsi realistiniu vaizdavimo metodu.

Dirbo tapybos ir grafikos srityse. „Sofijos Romerienės kūrybai būdingas realizmas, raiškus piešinys, lengvas modeliuojantis potėpis, vaiskus, dažniausiai šaltų tonų koloritas“. Sukūrė portretų: Bernardo Hlaskos (1904, LDM), Juzefo Perkovskio, Stepono Riomerio (1927–1928), generolo Povilo Plechavičiaus (1927), Adomo Jakšto (1934) ir kt. Tapė nedidelio formato peizažus ir natiurmortus, laisvalaikiu kūrė spalvingus arabų tipus, šeimos narių ir draugų portretus. Grafinėje kūryboje naudojo vario raižinio, sausosios adatos ir akvatintos techniką. Estampuose ir piešiniuose vaizduojami Tytuvėnų ir aplinkinių vietovių gamtos vaizdai, miestelių peizažai, portretinės buities kompozicijos: ofortai „Kerpa avį“, „Drabužių taisymas“, „Elgetos“ ir kt. 

Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Aušros muziejus Šiauliuose, Žemaičių muziejus Alka Telšiuose, Kelmės krašto muziejus, Varšuvos ir Gdansko nacionaliniai muziejai, Torunės apskrities muziejus, Generolo Sikorskio institutas Londone.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Zofia Romerowa lenkų kalba 
Zofia Römer
Zofia Romer lenkų kalba 
Zofia de Romer
Sofija Riomerienė lietuvių kalba 
Sofija Dembovskytė-Remerienė lietuvių kalba 
Sofija Römerienė lietuvių kalba 
Sofija Remerienė lietuvių kalba 
Zofia Dembowska-Romerowa lenkų kalba 
Zofija Dembovskaitė-Roemerienė lietuvių kalba 
Zofia Dembowska-Roemerowa lenkų kalba 
Sophie Romer, de prancūzų kalba 
Zofja Dembowska-Römer lenkų kalba 
Sofija Dembovskytė-Römerienė lietuvių kalba 
Zofia z Dembowskich Römerowa lenkų kalba 

Kultūrinė terpė

lietuvių, lenkų

Šaltiniai

Dailininkai Römeriai, Vilnius, 2006, p. 110.