K. Huleckis

Išsami biografija

Latvių fotografas, XIX a. II p.
Dirbo Daugpilyje.

 

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
K. fon Huleckis
K. Hulecki
K. von Hulecki
K. von Hulecky

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).