A. Iriovskis

Vardas A.
Pavardė Iriovskis

Išsami biografija

Šiaulių dvarininkų mokyklos prižiūrėtojas.