Hurinovičius

Pavardė Hurinovičius
Profesija asesorius 

Išsami biografija

Asesorius. Gyveno XIX amžiuje.