Juozas Rževuckis

Vardas Juozas
Pavardė Rževuckis
Profesija iždininkas, teisėjas

Išsami biografija

Šiaulių pavieto pilies teismo teisėjas, Šiaulių pavieto pilies iždininkas, XIX a. pr.

Žmona Angelė Rževuckienė.