Ignas Žaba

Vardas Ignas
Pavardė Žaba

Išsami biografija

Alšėnų pavieto šambelionas. Paminėtas 1791 m. teismo dokumentuose.