V. Ignatavičius

Išsami biografija

Rasta fotografija su V. Ignatavičiaus antspaudu byloja, kad jis dirbo Kaune, apie 1925 metus.