V. Račiūnas

Išsami biografija

Fotografas. Apie XX a. 4 deš. dirbo Gelgaudiškyje .