J. Taleikis

Išsami biografija

Leido Lietuvos žemėlapius (XX a. I p.).