Elena Jonaitienė

Vardas Elena
Pavardė Jonaitienė
Mergautinė pavardė Kabailaitė
Profesija rašytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1920-06-04

Išsami biografija

Tėvai: Pranas Kabaila (Lietuvos kariuomenės plk. ltn.) ir Adolfina (Lemezaitė) Kabailienė (pradinių klasių mokytoja).

Mokėsi Šiaulių mergaičių mokykloje, privačioje katalikiškoje mergaičių gimnazijoje „Saulė“,  „Aušros“ valstybinėje vidurinėje mokykloje Kaune.  Baigiant vidurinę mokyklą, lankė šešių savaičių prancūzų kalbos kursus Nansi mieste Prancūzijoje.

Mokėsi Kauno VD universitete humanitarinių mokslų fakultete, buvo studentų asociacijos „Žemaitijos dukros“ nare. Laimėjo vienintelę Lietuvoje siūlomą „Alliance Francaise de Paris“ stipendiją studijoms Sorbonoje, būdama septyniolikos metų išvyko studijuoti į Paryžių, įgijo prancūzų kalbos mokytojos diplomą.

Studijuodama Sorbonos  universitete bendravo su lietuviais, studijuojančiais Prancūzijos aukštosiose mokyklose – Fontenblo artilerijos mokyklos studentu Jonu Žemaičiu; dailininkais Domicėle Tarabildiene, Petru Tarabilda, Viktoru Petravičiumi, Vaclovu Kosciuška; Birute Vokietaityte (Algirdo Vokietaičio, lietuvių trenerio, mokslininko, sporto ir visuomenės veikėjo, vieno iš Lietuvos fizinio auklėjimo sistemos teorinių pagrindų kūrėjų ir įgyvendintojų, seserimi). Po studijų grįžo į Lietuvą, tęsė studijas – Kauno universiteto Filosofijos fakultete iki universiteto uždarymo 1943 m.

1944 m. kartu su vyru Vytautu Žižiu ir dviem mažais vaikais pasitraukė į Vakarus: Vinzerio miestelį pietų Bavarijoje; Hochfeldo perkeltųjų asmenų stovyklą Augsburge; 1948 m. Felbacho perkeltųjų asmenų stovyklą netoli Štutgarto (Vokietija). 1949 m. šeima emigravo į Australiją, migrantų perkėlimo stovyklą Bathurste.

1950 m. pradėjo mokytojos karjerą Australijoje. 1950 m. įstojo į Melburno universitetą, 1954 m. baigusi mokslus tapo pirmąja lietuve iš diasporos, studijavusia Australijos universitete. Dirbo pedagoginį darbą, vertėja, rašė straipsnius spaudai.

1963 m. mirus vyrui Vytautui Žyžiui, 1965 m. ištekėjo antrą kartą už Sidnėjaus architekto Izidoriaus Jonaičio. Savo išgyvenimus aprašė knygoje „Elenos kelionė“ (1997). Lietuvoje išleido išplėstinę knygos versiją „Likimo blaškomi" (1998).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Žyžienė