Michael Schick

Vardas Michael
Pavardė Schick
Profesija skulptorius, lipdytojas
Gimimo data 1714 m.

Išsami biografija

Skulptorius, lipdytojas. 1739 m. Vilniuje įstojo į jėzuitų vienuolyną. Tikriausiai jau noviciate įsteigė lipdytojų dirbtuvę ir puošė Šv. Ignaco bažnyčios altorius. Po dvejų metų noviciato paskirtas į Vilniaus akademijos kolegiją ir puošė Šv. Jono bažnyčią. Kartu su Jokūbu Grymu (kurį, tikėtina, mokė lipdybos) sukūrė penkis (?) stiuko altorius. Kūrė gipso statulas ir ornamentus altoriams ir bažnyčios vidaus sienoms puošti. Jam taip pat priskiriamos išlikusios šv. Jono Evangelisto, šv. Alekso skulptūros ir prieangyje stovinti šv. Ignaco Lojolos statula.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Michał
Schyk
Szyk
Mykolas Šikas

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, t. 1: XVI–XVIII a.