Ona Žalkevičiūtė

Išsami biografija

Knygos „Namų ruošos vadovėlis“ (Šiauliai, 1925) rengėja.