Paulius Racevičius

Vardas Paulius
Pavardė Racevičius
Profesija kunigas
Gimimo data 1908-12-15

Išsami biografija

Kunigas. gimė Laukuvos parapijoje (Šilalės r.). 1933 m. Įšventintas į kunigus, Laukuvos bažnyčioje aukojo pirmąsias Šv. Mišias. Dirbo Seredžiuje, Šėtoje ir Joniškyje gimnazijos kapelionu. 1941 m. birželio 27 d. besitraukiančių rusų kareivių žiauriai nužudytas kartu su zakristijonu Vladu Kaseliu.