Johanesas Babrovskis

Vardas Johanesas
Pavardė Babrovskis
Profesija rašytojas
Gimimo data 1917-04-09

Išsami biografija

1928 m. su tėvais persikėlė į Karaliaučių, 1937 m. į Berlyną. 1933–1935 m. ir 1937 m. vasarojo pas senelius Mociškiuose ir Vilkyškiuose (Pagėgių apskritis).
Studijavo meno istoriją. 1939 m. buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę, dalyvavo karo kampanijose Lenkijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje (1941 m. yra buvęs Kaune, 1943 m. Vilkyškiuose, 1944 m. Kupiškio ir Zarasų apylinkėse), Rusijoje, Latvijoje. 1945-1949 m. karo belaisvis Donbaso, Pavolgio lageriuose. Grįžęs į Rytų Berlyną dirbo leidyklose.

Parašė romanų, apsakymų. Prozoje vaizduojami vokiečių ir kitų tautų santykiai R. Europoje, gausu su Lietuva susijusių motyvų (rašo apie K. Donelaitį, Vydūną, Žemaitę ir kt.), Rytų Prūsijos peizažų, atsispindi paribio kult. problematika. 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Johannes Babrowski

Kultūrinė terpė

literatūra

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.