Vincas Žaliaduonis

Vardas Vincas
Pavardė Žaliaduonis
Slapyvardis Rokas; Diakonas; Cezaris
Profesija karininkas, partizanas
Gimimo data 1910-11-02

Išsami biografija

Karininkas, vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. Baigė Seinų Žiburio gimnaziją Lazdijuose. 1935 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1938 m. baigė Karo mokyklą Kaune. Buvo paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko Ukmergėje būrio vadu. 1940 m. birželį SSRS okupuojant Lietuvą tarnavo 2 šaulių kuopos būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. spalį paskirtas SSRS kariuomenės 29 teritorinio šaulių korpuso 179 divizijos 234 pulko būrio vadu. 1941 m. kilus SSRS–Vokietijos karui, iš sovietinės kariuomenės pasitraukė. Tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulke. 1944 m. įstojo į Vietinę rinktinę; nacių okupacinei valdžiai ją likvidavus, slapstėsi Seinų apskrityje. Tapo partizanu. 1945 m. kurį laiką buvo Tigro rinktinės štabo Operatyvinio skyriaus, vėliau – Vytauto apygardos štabo Agitacinio skyriaus viršininkas. 1946 m. paskirtas Tigro rinktinės vadu, bet tuo metu vadovavo Rytų grupei ir dėl prastų ryšių apie paskyrimą nežinojo; 1948 m. perėmė rinktinės vado pareigas. 1949–1950 m. buvo ir Vytauto apygardos štabo, nuo 1950 m. gegužės – apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas. Netrukus paskirtas ir Rytų Lietuvos srities vado pavaduotoju, buvo ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo narys. Žuvo kautynėse Ignalinos r., netoli Ceikinių k. patekęs į sovietinio saugumo pasalą.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.