Antanas Rucevičius

Vardas Antanas
Pavardė Rucevičius
Profesija leidėjas, kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas, knygnešys, vertėjas
Gimimo data 1880 m.

Išsami biografija

Draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, vertėjas. 1901 m. Suvalkijoje su kitais įkūrė slaptą „Artojų draugiją“, buvo vienas jos vadovų. Iš Mažosios Lietuvos vežė draudžiamąją lietuvišką spaudą, platino ją Marijampolėje, nuveždavo į Suvalkus, Vilnių ir Šiaulius, paštu išsiųsdavo į Odesą, Sankt Peterburgą, Jekaterinoslavą, Varšuvą. Organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos gabenimą. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Subūrė vaidintojų trupę, kuri 1901–1902 m. Marijampolės apylinkėse suvaidino apie 10 slaptųjų spektaklių. Po 1905 m. dalyvavo „Vilniaus kanklių“, „Rūtos“ ir kitų lietuvių draugijų veikloje. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo Vilniaus teatro studijos aktorius ir režisierius. 1918 m. su kitais įsteigė knygų leidybos bendrovę „Švyturys“. 1925–1926 m. Valstybės teatro direkcijos narys. 1928–1938 m. spaustuvės „Spindulys“ Kaune vedėjas. Nuo 1945 m. dirbo Valstybinėje pedagoginės literatūros leidykloje Kaune. Parašė atsiminimų, apsakymų, išvertė grožinės literatūros kūrinių.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.