Marija Biržiškaitė-Žymantienė

Vardas Marija
Pavardė Biržiškaitė-Žymantienė
Mergautinė pavardė Biržiškaitė
Profesija dailininkas keramikas, grafikas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1908-02-25

Išsami biografija

Lietuvių mokslo, kultūros ir politikos veikėjo, Vasario 16-osios Akto signataro Mykolo Biržiškos (1882–1962) ir visuomenės ir kultūros veikėjos Bronislavos Šėmytės-Biržiškienės (1879–1955) duktė.

1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. Lankė Mstislavo Dobužinskio ir Antano Žmuidzinavičiaus dailės studijas Kaune. Nuo 1940 m. Vilniaus universitete studijavo meno istoriją, dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje.

1944 m. pasitraukusi iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, nuo 1960 m. JAV.

1946–1948 m. Freiburge dirbo V. K. Jonyno įkurtoje Dailės ir amatų mokykloje, joje lankė E. Marčiulionienės keramikos studiją. Rašė į „Lietuviškąją enciklopediją“, redagavo jos 9–10 t. meno skyrių.

Sukūrė linoraižinių kaimo ir Vilniaus tematika, keramikos kompozicijų (Aušros Vartų koplyčios Švč. Mergelės Marijos bareljefas), iliustravo knygas (G. Krivickienės „Žvilgsnis į gyvųjų ir mirusiųjų santykius lietuvių tautosakoje“, 1973; P. Orintaitės „Erelių kuorai“, 1976 ir kt.). Rūpinosi Mykolo ir Vaclovo Biržiškų raštų palikimu.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Marilė Žakevičienė

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.