Bronius Uogintas jaunesn.

Vardas Bronius
Pavardė Uogintas jaunesn.
Profesija tapytojas, restauratorius, dailininkas scenografas
Gimimo data 1946-04-12

Išsami biografija

Tapytojas, restauratorius, scenografas. Gimė 1946 m. balandžio 12 d. Vilniuje, mirė 2013 m. vasario 19 d. ten pat.
Broniaus Uoginto ir Bronės Mingilaitės-Uogintienės sūnus, Gintarės Uogintaitės-Bielskienės brolis.
1964–1971 m. studijavo Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
1971–1980 m. dirbo restauratoriumi Paminklų restauravimo valdyboje.
Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos, nuo 1994 m. Vilniaus miesto menininkų klubo „Plekšnė“ narys.
Restauravo freskų: „Švč. Trejybė“ Kauno katedros rytiniame fasade, Vilniaus universiteto Didžiojo kiemo galerijose, Piaseckių koplyčioje Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, Pažaislio vienuolyne (visos 1971–1981 m.), A. Rubliovo freskas Švč. Dievo Motinos Užmigimo sobore Vladimire (Rusija), atidengė Šv. Pranciškaus Asyžiečio, arba Bernardinų, bažnyčios Vilniuje freską „Nukryžiavimas“. Nutapė daug Vilniaus miesto vaizdų („Vilniaus alumnatas“, 1972 m.; „Kiemas su medžiais“, 1973 m.), Žemaitijos bažnyčių, kaimo peizažų („Sodyba Rusnės apylinkėse“), taip pat portretų (K. Palioko, 1974 m.; I. Piekuro, 1984 m.; J. Miltinio); ankstyvieji paveikslai fragmentiški, vėlesni – apibendrintų monumentalių formų, ryškių spalvų. Sukūrė scenovaizdžių teatro spektakliams.
Parodose dalyvavo nuo 1971 m.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.