Živilė Vilčinskaitė-Grodbergienė

Vardas Živilė
Pavardė Vilčinskaitė-Grodbergienė
Mergautinė pavardė Vilčinskaitė
Gimimo data 1954-01-04

Išsami biografija

Gimė lietuvių karo pabėgėlių šeimoje, mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, studijavo Vokietijoje ir Lietuvoje. Būdama Lietuvoje ne tik paremdavo savo gimines, bet dažnai atveždavo ir naujausius slaptai leidžiamos Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos bei kitus pogrindžio dokumentus, publikuojamus Vakaruose. Grįžusi į Vokietiją, kurį laiką talkino Vasario 16-osios gimnazijoje, buvo mokyklos tautinių šokių grupės vadovė, dažnai vadovavo bendruomenės rengtoms lituanistinėms vaikų vasaros stovykloms, buvo Vokietijos LB valdybos (1981–1985) ir VLB Tarybos (1981–1986) narė. Įsikūrusi Heldelberge, 20 metų dirbo šv. Elžbietos klinikos administracijoje ir medicininiame techniniame skyriuje. Duomenys rasti leidinio „Vokietijos LB valdybos informacijos“, 2011 gruodis, Nr. 4 (541), nekrologe, p. 19.