Morta Talauskienė

Išsami biografija

XX a. I pusės audėja. Žinoma, kad iš Jakštų k., Daugailių vls., Utenos apskr. atitekėjo į Purvynės k., Antalieptės apyl., Zarasų rajoną.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 09 19).