Teklė Macijauskienė

Išsami biografija

Gyveno Baltabiržio k., Kazitiškio apskr., Ignalinos r.