Antanas Ilčiukas

Išsami biografija

Knygos "Dūšia ant popierio: lirika" (1932) autorius.