Pijus XI

Vardas Pijus XI
Profesija popiežius, teologas
Gimimo data 1857-05-31

Išsami biografija

1879 m. įšventintas kunigu. Teisės, teologijos ir filosofijos daktaras. Nuo 1918 m. apaštalinis vizitatorius Lenkijoje ir Lietuvoje. 1922 m. – popiežiumi. 1925 m. paskyrė arkivyskupą Jurgį Matulaitį Lietuvos apaštaliniu vizitatoriumi. 1929 m. pasirašė Laterano susitarimą su B. Mussolini, kuriuo Vatikanas įgijo suverenios nepriklausomos valstybės statusą, sureguliavo Vatikano ir Italijos tarpusavio santykius.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Achille Ambrogio Damiano Ratti
Pius XI lotynų kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.