Ona Bačkienė

Vardas Ona
Pavardė Bačkienė
Mergautinė pavardė Galvydaitė
Profesija pedagogas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1907-05-07

Išsami biografija

Mokėsi Utenos „Saulės“ progimnazijoje. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. 1926 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir dirbo pedagoginį darbą Žemaičių Naumiesčio evangelikų pradžios mokykloje. 1927 m. įkūrė ir iki 1930 m. vadovavo Lietuvių katalikių moterų draugijos Žemaičių Naumiesčio skyriui. 1933 m. su dr. Stasiu Antanu Bačkiu sukūrė šeimą ir 1934 m. susilaukė sūnaus Ričardo, o 1937 m. – Audrio Juozo.

Kartu su vyru 1938 m. išvyko į Paryžių, kur 1940–1944 m. studijavo Vokiečių kalbos institute. Paryžiuje įsitraukė į lietuvišką veiklą ir 1948–1958 m. buvo išrinkta Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininke. 1947 m. atstovo Lietuvai Visuomeninio ir socialinio moterų susivienijimo rengiamame III kongrese. Tais pačiais metais įsitraukė ir į Pasaulinį motinų sąjūdį, o nuo 1953 m. tapo sąjūdžio tarybos nare.

1960 m. persikėlė į Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone. 1976–1987 m. dirbo reikalų patikėtinio raštvede pasiuntinybėje. Skaitė paskaitas, rengė priėmimus, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje – rašė straipsnius „Ateičiai“, „Naujajai vaidilutei“, „Moteriai“, „Draugui“. 1989 m. su vyru sugrįžo į Paryžių, o nuo 1993-ųjų apsigyveno Vilniuje. Ona Galvydaitė-Bačkienė artimųjų bei ją pažinojusių žmonių atmintyje išliko kaip rūpestinga, darbšti ir pamaldi moteris.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Panevėžio mokytojų seminarija
Vokiečių kalbos institutas

Šaltiniai

Utenos krašto enciklopedija, http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/.

Bažnyčios žinios, http://www.lcn.lt/bzinios/bz0312/312bl7.html (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).