M. Uleckaitė

Išsami biografija

Leidinio "Namai ir moteris" (1937) vieną autorių.