Teklė Ivanauskienė

Vardas Teklė
Pavardė Ivanauskienė
Profesija audėjas, siuvėjas, siuvinėtojas

Išsami biografija

Teklė Ivanauskienė gyveno XIX a. II p. Lepelionių k., Stakliškių vls., Alytaus apskr. Ten audė, siuvo, siuvinėjo, pynė pinikus bei dėvėjo savo pasigamintus drabužius. Jos duktė Joana Butkevičienė (g. 1886 m.) bei anūkė Anelė Karvelienė (g. 1906 m.) gyveno ten pat Lepelionių kaime.