Pranciškus Asyžietis

Pavardė Pranciškus Asyžietis
Profesija pranciškonas
Gimimo data 1181–1182 m.

Išsami biografija

Pranciškonų ordino įkūrėjas, mistikas, stigmatikas (pirmasis istorijoje), šventasis.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Franciscus de Assisi lotynų kalba 
Giovanni di Pietro di Bernardone italų kalba 
Šv. Pranciškus Asyžietis

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.