Antanas Strazdas

Vardas Antanas
Pavardė Strazdas
Profesija kunigas, poetas
Gimimo data 1760-03-09

Išsami biografija

Kunigas, poetas.

Antanas Strazdas (dažnai vadinamas Strazdeliu) gimė 1763 m. Astravo (arba Kriūgiškio) kaime, baudžiauninkų šeimoje. Jis mokėsi Krėslavos kunigų seminarijoje, vėliau persikėlė į Varnius, kur buvo įšventintas į kunigus.

Nuo 1790 m. jis kunigavo įvairiose Aukštaitijos parapijose. A. Strazdas ne visada laikydavosi dvasininkų luomo nuostatų, dėl to nebuvo itin mėgstamas. 1818 m. Lietuvos evangelikų reformatų sinodas apskundė A. Strazdą konsistorijai už eilėraštį „Pagrabas Palšio", įdėtą į jo rinkinį. Poetas buvo priverstas aiškintis. Jo 1819 m. parašytas pasiaiškinimas – vienintelis autentiškas dokumentas, kuriame pats poetas įkvėptai prabyla apie savo pašaukimą, apie literatūros vaidmenį žmogaus gyvenime.

1833 m. po ilgos ligos poetas mirė.

A. Strazdas išvydo  tik vieną savo poezijos rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos", kuriame išspausdinti 9 jo eilėraščiai. Antro poezijos rinkinio, kurį A. Strazdas buvo parengęs spaudai, nepavyko išleisti dėl cenzūros daromų kliūčių. Geriausieji A. Strazdo eilėraščiai meninės išraiškos atžvilgiu yra artimi liaudies dainoms.

Poetas rašė ir lenkų kalba.

Šaltiniai

Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Strazdas (žiūrėta 2013-03-07)