Aleksandras Račkus

Vardas Aleksandras
Pavardė Račkus
Profesija gydytojas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas, muziejininkas
Gimimo data 1893-06-07

Išsami biografija

JAV lietuvių visuomenės veikėjas, gydytojas, numizmatas, kolekcininkas, Lietuvių muziejaus JAV koordinatorius. Gimė 1893 m. birželio 7 d. Čekiškėje (Kauno r.), mirė 1965 m. spalio 9 d. Čikagoje.

1910 m. išvyko į JAV.

1912–1913 m. mokėsi Šv. Lauryno koledže Kanadoje, 1914 m. Šv. Kryžiaus koledže Vorčesteryje, nuo 1915 m. Lojolos universitete Čikagoje studijavo sociologiją, vėliau mediciną.

1922 m. baigė Čikagos medicinos mokyklą. Nuo 1922 m. vertėsi gydytojo praktika.

Nuo 1912 m. veikė organizacijoje „Lietuvos vyčiai“.

1915–1916 m. redagavo žurnalą „Vytis“, 1916–1917 m. leido ir redagavo žurnalą „Laisvamanių žiedai“. 1917 m. Čikagoje įkūrė Lietuvių numizmatikos istorijos draugiją (veikė iki 1936), sukaupė daug retos lituanistinės medžiagos (ypač gausi numizmatikos kolekcija).

Parodos, surengtos 1935 m. per Pasaulio lietuvių kongresą, eksponatus (daugiau kaip 80 000) padovanojo Lietuvai; jie sudarė Kauno karo muziejaus istorijos skyriaus (1936–1938 buvo šio skyriaus vedėjas) didelę eksponatų dalį. 1937 m. balandžio 21 d. perdavė Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus šio muziejaus zoologinius rinkinius.

Apie 1936 m. grįžo į Lietuvą.

1938–1940 m. Kaune vertėsi privačia praktika, kartu buvo JAV konsulato gydytojas.

1940 m. grįžęs į JAV Čikagoje suorganizavo Lituanistikos muziejų (numizmatikos, archeologijos rinkiniai, kita lituanistinė medžiaga).

JAV ir Lietuvos spaudoje paskelbė straipsnių apie numizmatiką ir heraldiką, juose kartais išreikšdavo romantinį, nekritišką požiūrį.

Parašė knygas: „Gudonai (Gotai): Lietuvių tautos giminaičiai“ (1929, lietuvių ir anglų kalbomis), „Žinynas apie Lietuvos numizmatiką“ (1965).

 

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžius (3 lpsn.) Lietuva 1935 m.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, t. 19.