Antanas Žmuidzinavičius

Vardas Antanas
Pavardė Žmuidzinavičius
Slapyvardis Antanas Žemaitis
Gimimo data 1876-10-31

Išsami biografija

Lietuvių dailininkas, tapytojas. Gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose (Lazdijų r.). Mirė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaune.
Nuo 1899 m. studijavo tapybą Varšuvoje (pas V. Gersoną), 1905–1906 m. Paryžiaus privačiose akademijose. 1908–1912 m. keliavo po Vakarų Europą (1908 m. tobulinosi Miunchene, 1912 m. – Hamburge), aplankė JAV. 1907 m. su kitais suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės draugiją (iki 1915 ir 1926–1928 m. buvo valdybos pirmininkas). 1922–1924 m. lankėsi JAV. 1926–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1944–1953 m. kitose aukštosiose mokyklose (profesorius – 1947 m.). TSRS dailės akademijos narys korespondentas (1958 m.), Tuometinės LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1946 m.), LTSR liaudies dailininkas (1954 m.), TSRS liaudies dailininkas (1957 m.).

Nuo 1902 m. dalyvavo parodose: JAV miestuose (1923–1924 m.), Panevėžyje (1927 m.), Kaune (1927, 1936 ir 1940 m.), Klaipėdoje (1936 m.), Maskvoje (1951 m.), Vilniuje (1956 m.).
A. Žmuidzinavičiaus kūriniuose pastebimas nacionalumas, būdingi tipiški lietuviško kraštovaizdžio motyvai ar buitinės kompozicijos iš kaimo žmonių kasdienybės. Šis dailininkas daugiausia sukūrė realistinių lyriškos nuotaikos peizažų: „Neris ties Antakalniu“ (1906 m.), „Nemunas prieš audrą“ (1917 m.), „Tinklai džiūsta“ (1926 m.), „Ankstyvas sniegas“ (1937 m.), „Palangos pajūris“ (1951 m.), „Rudaminos piliakalnis“, „Peizažas su gandralizdžiu“ (abu 1942 m., saugomi LDM); nutapė portretų (Tado Daugirdo – 1910 m., Petro Rimšos – 1911 m., Žemaitės – 1935 m.), teminių kompozicijų  („Poilsis“ – 1920 m., „Linų kūlimo talka“ – 1926 m.), apipavidalino knygų, sukūrė plakatų. Tado Daugirdo portreto (1910 m.) „fragmentiška kompozicija, ryški saulės šviesa, įvairiaspalviai refleksai ir jų niuansai, ekspresyvus potėpis liudija impresionistų plenerinės tapybos poveikį“. Kai kurie paveikslai turi tautinio neoromantizmo („Nelaiminga šalis“, 1910 m.) ir simbolizmo bruožų („Sielvartas“, 1906 m., „Regėjimas“, 1913 m.). Dailininkas parašė ir atsiminimų knygą „Paletė ir gyvenimas“ (1961 m.).

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazėhttp://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/106.htm (žiūrėta 212 07 11).