Isaakas Babelis

Vardas Isaakas
Pavardė Babelis
Vardas originalo kalba Isaak
Pavardė originalo kalba Bobel
Profesija rašytojas
Gimimo data 1894-07-13

Išsami biografija

Rusų rašytojas. Tikr. pavardė Bobel. 

Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Dirbo bolševikų Ypatingojoje komisijoje vertėju, dalyvavo maisto produktų nusavinimo akcijose Ukrainoje. 1920 m. buvo RA Pirmosios raitelių armijos korespondentas.

Apsakymų rinkinyje „Raitelių armija“ (1926) tikroviškai parodė Rusijos pilietinio karo laikotarpio suirutę, raudonarmiečių smurtą ir savavaliavimą.

Apsakymai lakoniški, metaforiški, pasižymi meistrišku stiliumi, išraiškinga kalba, juose gausu natūralistinių detalių, paradoksalių situacijų, grotesko, sąmojo.

Dar parašė realistinių buitinių apsakymų apie žydų bedruomenės gyvenimą (rink. „Odesos apsakymai“, 1931), pjesę „Marija“ (1935), apybraižų, kino scenarijų.

1939 m. suimtas ir sušaudytas.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Isakas Babelis lietuvių kalba 
Isaak Bobel

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.