Joana Baltrušaitienė

Vardas Joana
Pavardė Baltrušaitienė
Mergautinė pavardė Tamošauskaitė
Profesija visuomenės veikėjas, gydytojas
Gimimo data 1873-02-26

Išsami biografija

JAV lietuvių visuomenės veikėja, gydytoja. 

Pirmoji JAV gimusi lietuvė gydytoja. 1892 m. baigė Baltimorės medicinos aukštesniąją mokyklą, 1896 m. Baltimorės moterų medicinos koledžą.

Dirbo gydytoja Baltimorėje, Plymute, Filadelfijoje, Pitsburge. 1898 m. Plymute įkūrė Lietuvaičių draugiją. 1916–1920 m. Susivienijimo lietuvių Amerikoje vicepirmininkė, rinko aukas Lietuvai ir parašus peticijai, kuria reikalautai Lietuvai nepriklausomybės.

1911–1932 m. įsteigė 4 mokyklas lietuvių moterims, organizavo lietuvių skautų būrelius, aktyviai dalyvavo „Tėvynės mylėtojų“, „Aušros“ draugijų veikloje. Pasaulio lietuvių I-ojo suvažiavimo (1935) Kaune delegatė.

Parengė spaudai knygas „Motina Lietuva ir jos vaikai“, „Mūsų pionierių atminčiai“ (neišspausdintos).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Joana Želvienė lietuvių kalba 
Joana Tamošauskaitė lietuvių kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.