Adolfas Ivanauskas

Vardas Adolfas
Pavardė Ivanauskas
Profesija tautodailininkas
Gimimo data 1866 m.

Išsami biografija

Tautodailininkas, kryždirbys. A. Ivanauskas jaunystėje kurį laiką gyveno Rusijoje. Apie 1907 ar 1908 metus grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaboriškių kaime. Turėjo penkis vaikus: tris sūnus ir dvi dukteris. Kaip ir dauguma kitų dievdirbių, darė ne tik skulptūras, bet ir kryžius. Kryždirbio amato išmokė savo sūnų Joną (gim. 1899). Darydamas kryžius, į talką taip pat pasikviesdavo sūnus Joną ir Steponą.
Žymesni A. Ivanausko kūriniai: 1920 m. pastatytas kryžius savo sodyboje Kaboriškių kaime ir 1928 m. pastatytas Pavasarininkų kryžius Utenoje. A. Ivanausko kryžiams būdingas monumentalumas, dekoratyvumas. Skulptūros primityvokos, tačiau labai savitos, pasižyminčios naiviai lyriška nuotaika.

Šaltiniai

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Ivanauskas.htm (žiūrėta 2012 06 07).

Utenos krašto enciklopedija, http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/.